Polityka prywatności​

Data wejścia w życie: 23.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2022

Data Driven Tools przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Zależy nam na Państwa poczuciu bezpieczeństwa, dlatego poniżej udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Definicje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności. Zebraliśmy je tutaj, aby ułatwić zarówno poruszanie się po niej, jak i zrozumienie naszej roli i celu w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji (zgodnie z poniższymi definicjami).

„Obowiązujące przepisy prawa” – wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, w szczególności wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (“PKBR”)

„Data Driven Tools” lub „spółka” – oznacza: Data Driven Tools spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, Polska.

„Ciasteczka (cookies)” – oznacza małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej przez stronę internetową (tutaj konkretnie: Stronę) lub przez serwer reklam. Przechowując pewne informacje w pliku cookie, te przeglądarki, serwery reklamowe i jednoznacznie nasza Strona są w stanie zapamiętać preferencje użytkownika i rozpoznać odwiedzane strony i/lub przeglądarki używane podczas jednej wizyty na inną.

„Inspektor ochrony danych” – oznacza Inspektora ochrony danych określonego w art. 37 – 39 PKBR powołanego przez Data Driven Tools w celu nadzorowania bezpieczeństwa Państwa danych (zgodnie z definicją poniżej).

„Podstawa prawna” – oznacza podstawę prawną dla gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.

„Dane rejestru” – oznacza informacje, które są automatycznie raportowane przez przeglądarkę przy każdym wejściu na naszą stronę i które są wysyłane przez przeglądarkę internetową, którą nasze serwery automatycznie rejestrują. Dane rejestru mogą zawierać takie informacje, jak adres IP, typ przeglądarki, żądania internetowe, nazwy domen lub oglądanych stron.

„Dane osobowe” lub „Informacje” lub „Dane” – oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby określonej w art. 4 ust. 1 PKBR.

„Strona” – oznacza stronę internetową Data Driven Tools – www.datadriventool.pl

„Użytkownik” – oznacza osobę korzystającą ze Strony.

„Partner” – podmiot pośredniczący w realizacji Usługi.

 

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa aktualne praktyki spółki w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do informacji zbieranych przez stronę internetową, usługi, aplikację mobilną lub przy użyciu formularzy kontaktowych i formularzy wniosku o pracę, których twórcą jest spółka.

Niniejsza Polityka prywatności określa również zasady przetwarzania danych, gdy użytkownik jest uczestnikiem wydarzeń (na przykład: spotkań, konferencji, targów) organizowanych, hostowanych lub sponsorowanych przez Data Driven Tools.

Kim jesteśmy?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska
KRS: 0000809593
REGON: 384668364

Nasza strona internetowa: www.datadriventool.pl

oraz podmioty z nią powiązane i Partnerzy, którzy istnieją w środowisku naszych usług. Współpracujemy z Partnerami aby zapewnić jak największą dostępność i jak najwyższy poziom naszych usług. 

 

Za pomocą poczty elektronicznej z wyżej wymienionymi można kontaktować się na adres: office@datadriventool.com.

Jakie informacje są zbierane?


Zbieramy informacje o użytkownikach poprzez:

 • Formularze kontaktowe lub formularze wniosku o pracę
 • Formularze newslettera
 • Witrynę internetową
 • Korzystanie z usług Data Driven Tools oraz podmiotów z nią powiązanych i Partnerów

Kategorie gromadzonych przez nas danych mogą obejmować:

 • Dane kontaktowe użytkownika (imię, nazwisko i adres e-mail)
 • Profil LinkedIn użytkownika (opcjonalnie dla osób aplikujących o pracę, wyłącznie po udostępnieniu)
 • Dane zawarte w załączonych przez użytkowników dokumentach aplikacyjnych, takie jak CV lub list motywacyjny (np. historia zatrudnienia i wykształcenia) oraz korespondencja związana z aplikacją.

Korzystając z naszego Serwisu, użytkownik daje Data Driven Tools oraz podmiotom z nią powiązanym i Partnerom pozwolenie na dostęp do swoich kont reklamowych.

Podczas interakcji z naszym Serwisem informacje o aktywności mogą być zbierane automatycznie w Serwisie za pomocą plików Cookies, danych rejestru oraz podobnych technologii.

Korzystając z tych technologii, staramy się personalizować naszą Stronę tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika, a także, aby dostosować zawartość Strony do jego potrzeb. Informacje te mogą być również wykorzystywane do celów analitycznych i monitorowania skuteczności działań spółki, w tym gromadzenia zbiorczych danych dotyczących korzystania ze Strony (takich jak całkowita liczba odwiedzających lub przeglądanych stron).

Informacje, o których mowa powyżej, mogą obejmować:

 • Informacje o kontaktach użytkowników z serwisem
 • Informacje techniczne o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które mogą zawierać informacje o adresie URL, danych Cookies, adresie IP, typach urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszej strony i/lub korzystania z usług, identyfikatorze urządzenia, atrybutach urządzenia, typie połączenia sieciowego, typie przeglądarki, języku, dostawcy usług internetowych, danych o kliknięciach, czasach dostępu, plikach przeglądanych na naszej stronie.
 • Informacje demograficzne, takie jak kod ZIP, wiek, płeć i preferencje przy użyciu plików rejestru; takie informacje nie są związane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani innymi danymi osobowymi.

W jaki sposób wykorzystujemy pozyskane dane?

Powyższe dane osobowe zbierane są w celu rozwoju usług i wykorzystywane wewnętrznie do ich personalizowania, dostarczania i ulepszania, by w jak najprostszy sposób umożliwić użytkownikowi założenie konta, konfigurację swojego profilu oraz kontakt ze spółką.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu danych osobowych użytkowników w formie umożliwiającej identyfikację osoby. Jednakże, istnieje możliwość udostępnienia danych osobowych tylko następującym zaufanym osobom trzecim na przykład:

 • Osobom bezpośrednio upoważnionym przez użytkownika do ich otrzymania, na przykład gdy użytkownik upoważni stronę trzecią (np. dostawcę usług płatniczych) do uzyskania dostępu do jego Danych. Korzystanie z Danych przez upoważnioną osobę trzecią podlega polityce prywatności tej osoby trzeciej.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem oraz w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych.
 • Dostawcom usług – spółka może również angażować strony trzecie, które wspierają funkcjonowanie jej usług (działając w jej imieniu), takie jak dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług IT (np. dostawcy usług w chmurze lub usług hostingowych), agencje rekrutacyjne lub reklamowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Data Driven Tools przechowuje dane użytkowników przez okres wymagany do celów, dla których zostały one zebrane, z zastosowaniem ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Data Driven Tools nie przechowuje informacji osobistych przez okres dłuższy niż wymagany.

W zależności od sposobu korzystania ze strony, jej funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników przechowywane są w następujący sposób:

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Umożliwienie zawarcia, a następnie realizacji umów zawieranych z nami lub za naszym pośrednictwem. 

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres niezbędny do realizacji umowy.

Obsługa ewentualnego zwrotu – odstąpienia od umowy.

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta).

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu – odstąpienia od umowy.

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków).

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku, w którym miało zdarzenie powodujące powstanie obowiązku.

Świadczenie usługi dostępu do serwisów  i ich funkcjonalności.

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przez okres korzystania z usługi.

Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta Użytkownika w serwisach. 

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Przez okres korzystania z usługi lub do wycofania zgody.

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności Użytkowników lub respondentów w celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności Użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania serwisu, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług.

Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od podjęcia pierwszych działań marketingowych.

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Administratora.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług pomiotów trzecich.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata od udzielenia zgody.

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do administratora (np. formularz służący nawiązaniu współpracy).

W zależności od celu nawiązania kontaktu będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie.

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do administratora.

Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi.

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń.

Obsługa wniosków oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratura, organy ścigania, urzędy, które mogą dotyczyć danych użytkowników.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania).

Przez okres niezbędny do realizacji wniosku.

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane.

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO).

Przez okres 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek.

Rekrutacja do badań użyteczności serwisu oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników.

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 3 lata.

W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przechowywania informacji, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: office@datadriventool.com.

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest bardzo ważna dla Data Driven Tools. Witryna spółki nie jest przeznaczona dla dzieci. Spółka przestrzega wymogów Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, jak również COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Dane osobowe osób poniżej 13 roku życia nie są zbierane świadomie.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który wie lub odkrył, że Twoje dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało spółce swoje dane osobowe lub inne informacje bez Twojej zgody, pozwolenia lub upoważnienia, nie wahaj się skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod następującym adresem e-mail: office@datadriventool.com

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Państwa Polskiego, bez dokonywania wyboru prawa i jego postanowień, które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania od Administratora usunięcia (w określonych sytuacjach) swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać, wysyłając wiadomość na adres office@datadriventool.com , wpisując w tytule „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych” (adres z którego zostanie wysłana wiadomość powinien być taki sam jak ten, z którego wysłano inne informacje podlegające przetwarzaniu) lub listownie na adres wskazany powyżej. Zgodę można również wycofać osobiście, bezpośrednio w siedzibie.

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli dane są przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację.

W przypadku celu marketingu bezpośredniego, dane nie będą przetwarzane w tym celu po zgłoszeniu sprzeciwu.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem ochrony danych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zarządzania i kontrolowania prywatności na stronie należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: office@datadriventool.com

Informacja o "cookies"

Cookies i inne podobne technologie

Administrator, podmiot powiązany oraz Partnerzy zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach

 • świadczenia Usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; badań i pomiarów oglądalności naszych Usług, treści redakcyjnych w tym reklam w celu analizy, oceny, wprowadzania, ulepszania i rozwijania naszych Usług, witryn, serwisów lub aplikacji; w tym celu też tworzymy segmenty Użytkowników, czyli odbiorców poszczególnych Usług i treści, czy ich kategorii;
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy, remarketing polegający na wyświetlaniu reklam Klientów, których witryny odwiedzałeś lub których towarami lub usługami byłeś zainteresowany, np. kliknąłeś wcześniej w reklamę Klienta;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
 • powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

E-mail:
office@datadriventool.com

Strona internetowa:
www.datadriventool.pl

Data Driven Tools – Inspektor ochrony danych osobowych:
office@datadriventool.com