Polityka prywatności​

Data wejścia w życie: 23.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021

Data Driven Tools przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Chcemy, abyś czuł się bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony i korzystania z naszych usług – dlatego udostępniamy Ci niniejszą Politykę Prywatności. Tutaj możesz dowiedzieć się o naszej polityce gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

Definicje

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych terminów użytych w niniejszej Polityce Prywatności. Zebraliśmy je tutaj, aby ułatwić Państwu poruszanie się po tej polityce i zrozumienie naszej roli i celu w gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji (zgodnie z poniższymi definicjami).

Obowiązujące przepisy prawa – wszystkie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych, w szczególności wszystkie przepisy dotyczące ochrony danych oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (“PKBR”).

 

Data Driven Tools”, my”, nas” lub naszych” – oznacza: Data Driven Tools spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem al. Józefa Piłsudskiego 17/4, 35-074 Rzeszów, Polska.

„Ciasteczka (cookies)” – oznacza małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej przez stronę internetową (tutaj konkretnie: Stronę) lub przez serwer reklam. Przechowując pewne informacje w pliku cookie, te przeglądarki, serwery reklamowe i jednoznacznie nasza Strona są w stanie zapamiętać preferencje użytkownika i rozpoznać odwiedzane strony i/lub przeglądarki używane podczas jednej wizyty na inną.

„Inspektor ochrony danych” – oznacza Inspektora ochrony danych określonego w art. 37 – 39 PKBR powołanego przez Data Driven Tools w celu nadzorowania bezpieczeństwa Państwa danych (zgodnie z definicją poniżej).

„Podstawa prawna” – oznacza podstawę prawną dla gromadzenia, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.

„Dane rejestru” – oznacza informacje, które są automatycznie raportowane przez przeglądarkę przy każdym wejściu na naszą stronę i które są wysyłane przez przeglądarkę internetową, którą nasze serwery automatycznie rejestrują. Dane rejestru mogą zawierać takie informacje, jak adres IP, typ przeglądarki, żądania internetowe, nazwy domen lub oglądanych stron.

„Dane osobowe” lub Informacje” lub Dane” – oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby określonej w art. 4 ust. 1 PKBR.

 

Strona” – oznacza stronę internetową Data Driven Tools – www.datadriventool.com

Ty” – oznacza osobę korzystająca ze Strony.

 

Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności określa nasze aktualne praktyki w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do informacji zbieranych przez nas podczas korzystania z naszej strony, naszych Usług, naszej aplikacji mobilnej lub przy użyciu naszych formularzy kontaktowych i formularzy wniosku o pracę.

Niniejsza Polityka prywatności określa również zasady przetwarzania danych, gdy użytkownik jest uczestnikiem wydarzeń (na przykład: spotkań, konferencji, targów) organizowanych, hostowanych lub sponsorowanych przez Data Driven Tools.

Jeśli po przeczytaniu naszej polityki prywatności pozostało Ci jeszcze więcej pytań – lub już jakieś posiadasz – nie wahaj się z nami skontaktować.

Kim jesteśmy?

Nasza strona internetowa: www.datadriventool.com

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

Jakie informacje zbieramy?

Zbieramy informacje o Tobie poprzez:

• Korzystanie z naszych formularzy kontaktowych lub formularzy wniosku o pracę

• Korzystanie z naszego formularza newsletter

• Korzystanie z witryny internetowej

• Korzystanie z naszych usług


Kategorie gromadzonych przez nas danych mogą obejmować:

• Twoje dane kontaktowe (imię, nazwisko i adres e-mail)

• Twój profil LinkedIn (opcjonalnie dla osób aplikujących o pracę – jedynie, jeśli go udostępnisz)

• Dane zawarte w załączonych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych, takie jak CV lub list motywacyjny (np. historia zatrudnienia i wykształcenia) oraz korespondencja z nami w związku z aplikacją.

Korzystając z naszego Serwisu, klient daje Data Driven Tools pozwolenie na dostęp do swoich kont reklamowych.

Podczas interakcji z naszym Serwisem możemy również automatycznie zbierać informacje o aktywności w Serwisie za pomocą plików Cookies, Danych rejestru oraz podobnych technologii.

Korzystając z tych technologii, staramy się personalizować naszą Stronę tak, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika, a także dostosować zawartość Strony jego potrzeb i działać w ramach naszych celów reklamowych. Możemy również wykorzystywać te informacje do celów analitycznych i monitorowania skuteczności naszych działań, w tym gromadzenia zbiorczych danych dotyczących korzystania ze Strony (takich jak całkowita liczba odwiedzających lub przeglądanych stron).


Informacje, o których mowa powyżej, mogą obejmować:

• Informacje o Państwa kontaktach z Serwisem

• Informacje techniczne o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które mogą zawierać informacje o adresie URL, danych Cookies, adresie IP, typach urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do naszej strony i/lub korzystania z usług, identyfikatorze urządzenia, atrybutach urządzenia, typie połączenia sieciowego, typie przeglądarki, języku, dostawcy usług internetowych, danych o kliknięciach, czasach dostępu, plikach przeglądanych na naszej stronie.

• Informacje demograficzne, takie jak kod ZIP, wiek, płeć i preferencje przy użyciu plików rejestru; takie informacje nie są związane z imieniem i nazwiskiem użytkownika ani innymi danymi osobowymi.


Nasza aplikacja wykorzystuje:

• /auth/analytics do tworzenia list remarketingowych, celów, łączenia Google Ads z Google Analytics

• /auth/analytics.manage.users, /auth/analytics.user.deletion do zapraszania i usuwania nowych użytkowników klienta

• /auth/analytics.edit do edycji utworzonych list remarketingowych, celów

• /auth/tagmanager.publish to create tags, variables, strings

• /auth/tagmanager.manage.users, /auth/tagmanager.manage.accounts do edycji i zapraszania agencji na konta klienta

• /auth/tagmanager.edit.containers, /auth/tagmanager.delete.containers do automatyzacji pracy klienta poprzez tworzenie i usuwanie kontenerów

• /auth/tagmanager.edit.containerversions aby zgłosić wersję Google Tag Manager

Co zrobimy z tymi informacjami?

Używamy tych danych osobowych wewnętrznie w związku z naszymi Usługami, w tym do personalizowania, dostarczania i ulepszania naszych usług, aby umożliwić Ci założenie konta i profilu użytkownika, kontaktować się z Tobą i umożliwić innym użytkownikom kontaktowania się z Tobą, spełniania Twoich próśb o określone produkty i usługi oraz analizowania sposobu korzystania z Usług.

Komu udostępniamy twoje dane?

Nie wypożyczamy ani nie sprzedajemy nikomu Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby. Jednakże, możemy udostępniać Twoje dane osobowe tylko następującym zaufanym osobom trzecim:

• Upoważnionym osobom trzecim: Możemy udostępniać Dane stronom bezpośrednio upoważnionym przez użytkownika do ich otrzymania, na przykład gdy użytkownik upoważni stronę trzecią (np. dostawcę usług płatniczych) do uzyskania dostępu do jego Danych. Korzystanie z Danych przez upoważnioną osobę trzecią podlega polityce prywatności tej osoby trzeciej.

• Bezpieczeństwo, cele prawne i egzekwowanie prawa: Możemy wykorzystywać i ujawniać Dane, gdy uznamy to za konieczne: (i) zgodnie z obowiązującym prawem oraz (ii) w celu odpowiedzi na wnioski sądów, organów ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i rządowych.

Dostawcy usług: Możemy również angażować strony trzecie, które wspierają funkcjonowanie naszych Usług (działając w naszym imieniu), takie jak dostawcy usług analitycznych, dostawcy usług IT (np. dostawcy usług w chmurze lub usług hostingowych), agencje rekrutacyjne lub reklamowe.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Data Driven Tools przechowuje Państwa dane przez okres wymagany do celów, dla których zostały one zebrane, z zastosowaniem ogólnie przyjętych standardów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Data Driven Tools nie przechowuje Państwa Informacji osobistych przez okres dłuższy niż wymagany.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji na temat przechowywania Państwa Informacji, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: info@datadriventool.com

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności dzieci jest bardzo ważna dla Data Driven Tools. Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci. Przestrzegamy wymogami Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 2016/679, jak również COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem, który wie lub odkrył, że Twoje dziecko w wieku poniżej 13 lat przekazało nam swoje dane osobowe lub inne informacje bez Twojej zgody, pozwolenia lub upoważnienia, nie wahaj się skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych pod następującym adresem e-mail: info@datadriventool.com

Obowiązujące prawo

Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Państwa Polskiego, bez dokonywania wyboru prawa i jego postanowień, które powodowałyby zastosowanie prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji.

Twoje prawa

Data Driven Tools będzie respektować prawa użytkownika do jego Danych. Możesz zarządzać i kontrolować swoją prywatność kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych osobowych: info@datadriventool.com

Czy masz jakieś pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższych informacji:

Data Driven Tools sp. z o.o.
al. Józefa Piłsudskiego 17/4
35-074 Rzeszów, Polska

E-mail: info@datadriventool.com
Strona internetowa: www.datadriventool.com

Data Driven Tools – Inspektor ochrony danych osobowych: info@datadriventool.com