pomiar zagregowanych zdarzeń

Zmiany w iOS 14.5: Limit 8 zdarzeń konwersji na domenę

Po zmianach w iOS 14.5 Zagregowany pomiar dotyczący zdarzeń ogranicza teraz do 8 zdarzeń konwersji na domenę. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o konfiguracji zdarzeń.

Dobra praktyka

Facebook zaleca zdefiniowanie 8 zdarzeń konwersji, które najbardziej wpływają na wyniki biznesowe, a następnie sprawdzenie, czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w kampanii lub strategii pomiaru.

Jak wybierać zdarzenia

Przejdź do Facebook Events Manager, z zakładki Przegląd wybierz zakładkę Pomiar zagregowanych zdarzeń.

facebook zdarzenia

Następnie kliknij Konfiguruj zdarzenia internetowe.

Nastąpi przekierowanie do strony ze wszystkimi Twoimi domenami.
Wybierz domenę, do której należy dodać zdarzenia, i kliknij Zarządzaj wydarzeniami.

Kliknij Edytuj.

Na następnej stronie dostępne będą wszystkie konfiguracje zdarzeń webowych dla wybranej domeny. Pamiętaj, jest limit 8 zdarzeń na domenę, więc należy wybrać te, które są najważniejsze dla Twojej firmy.

1. Kliknij Dodaj zdarzenie.
2. Wybierz Pixel/Niestandardowa konwersja.
3. Wybierz Nazwę zdarzenia.
4. Kliknij Prześlij.

Udostępnij ten post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email